Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN:

Omdat er sprake is van een vertrouwens relatie tussen u als hulpvrager en budgetcoach de Bevelanden is onze inzet om dit zo soepel mogelijk te laten gebeuren. Daarom willen we geen moeilijke contracten. Het gezonde verstand en afspraken met vertrouwen is onze basis. Het Nederlands recht beschermt ons beiden voldoende. Onderstaande regels zijn opgesteld om een soepele samenwerking voor te bereiden.

2. Contract :

U en ik ondertekenen beide de samen opgestelde overeenkomst. Hierin worden de tarieven en de wederzijdse verwachtingen opgenomen

3. Betaling :

Bij het afsluiten van een abonnement wordt er direct gefactureerd. Dit moet binnen 14 dagen betaald worden.    Bij losse sessie wordt er na de sessie gefactureerd en ook dit moet binnen 14 dagen betaald worden.

4. Incasso :

Als u niet betaalt zonder een geldende redenen verbreken wij de overeenkomst. Kosten die hierdoor ontstaan zijn voor uw rekening.    

5. Privacy :

Uw dossier behandelen wij als privé en is alleen voor u en budgetcoach de Bevelanden in te zien. 

6. Aansprakelijkheid :

Budgetcoach de Bevelanden is afhankelijk van de door u verstrekte gegevens en is daarvoor niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk. Als Budgetcoach de Bevelanden de overeengekomen handelingen niet juist uitvoert ontstaat een beperkte aansprakelijkheid. Budgetcoach de Bevelanden lost de ontstane tekortkomingen dan kosteloos op.

7. Klachten :

Indien u een klacht heeft dient u deze schriftelijk of per mail in. Binnen 48 uur wordt er op uw klacht gereageerd.

8. Nederlands recht :

Op de sessies en overeenkomsten geld het Nederlands recht.